AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Àlex grup: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:


http://galeon.com/lavidaeschula/index.html

Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4